Barion Pixel
top of page

Általános Szerződési Feltételek

A Mancsonline.hu elektronikus szolgáltatási portál weboldalának Általános Szerződési Feltételei és Foglalási Tájékoztatója

1    Bevezető rendelkezések
1.1    Az alábbiakban – eleget téve a Megrendelő (továbbiakban: Fogyasztó) és az Eladó (továbbiakban: Szitter) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak – tájékoztatást adunk a Mancsonline.hu weboldalon történő foglalás módjáról, feltételeiről. Kérjük, hogy a platform használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! A Honlapon kötött szerződés nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.
1.2    A Szolgáltatás nyújtása annak függvénye, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, valamint a kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat vele közlik.
1.3    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et belátása szerint egyoldalúan módosítsa vagy lecserélje azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket a Weboldalon közzéteszi.
1.4    A Szolgáltató weboldal használatára, a Szolgáltató és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a foglalás időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.mancsonline.hu weboldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a www.mancsonline.hu weboldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezésére, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Felhasználó a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő bejelentkezés vagy foglalás során fogadja el.
1.5    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.6    A Mancsonline Kft. a Felhasználók számára a Honlapon keresztül egy olyan szolgáltatást biztosít, amely segítségével a Szitterek az általuk nyújtott kisállat gondozási szolgáltatásit közzétehessék, míg a Gondozók a számukra megfelelő Szittert kiválasztva kapcsolatba léphetnek kisállat gondozási szolgáltatás megvásárlása céljából. A Szitterek számára oktatási anyagokat és egyéb szolgáltatásokat is biztosít a Szolgáltató. 
1.7    A megjelenített szolgáltatások kizárólag a Honlapon, online foglalhatók, és online bankkártyás tranzakcióval fizethetők ki. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A Szolgáltató a Weboldalon kötött szolgáltatások után a díjak fejezetben leírt díjat von le.

1.8    A Mancsonline Kft. nem nyújt kisállat-gondozási szolgáltatásokat. A Mancsonline Kft. egy semleges helyszínt biztosít a szolgáltatók és az állattartók számára.
2    Fogalmak
-    Felhasználó: A Weboldalra látogató, vagy Felhasználói fiókkal rendelkező 16. életévét betöltött természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-et.
-    Felhasználói Fiók: A Felhasználói Fiókhoz Felhasználó Név és Jelszó szükséges. A Felhasználói Fiók a rendszerben való hitelesítést szolgálja.
-    Megrendelő / Kisállattartó: Az a Felhasználó, aki kisállat gondozási szoltáltatást vesz igénybe a Honlapon.
-    Kedvenc: a Felhasználó kisállata, amelyre vonatkozóan közi meg a szerződést a Weboldalon
-    Szitter: Az a Felhasználói Fiókkal rendelkező Felhasználó, aki gondozói profil adatokat is feltöltötte a honlapra, azért hogy az általa meghatározott (a profilján megjelenített) áron kisállat gondozási szolgáltatásokat nyújtson
-    Szolgáltató: Mancsonline Kft
-    Weboldal: www.mancsonline.hu 
3    Általános rendelkezések
3.1    Ahhoz, hogy a Felhasználó kisállat szolgáltatásokat kínálhasson és a kisállat tulajdonosok foglalhassanak szolgáltatást, a Felhasználónak gondozói profillal kell rendelkeznie. 
Ezek a Szolgáltatási feltételek kötelező érvényű jogi megállapodást jelentenek Ön és a Mancsonline Kft. között. A Feltételek szabályozzák a szoftveralkalmazásaink, erőforrásaink és szolgáltatásaink használatát, annak érdekében, hogy a kedvtelésből tartott állattulajdonosok és gondozók egymásra találjanak, kommunikáljanak egymással, és gondoskodjanak a kisállat-gondozási szolgáltatások nyújtásáról.
3.2    Jelen ÁSZF hatálya a Mancsonline Kft., a Felhasználó, illetve a Gondozó mancsonline.hu weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.
3.3    A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban a Mancsonline Kft. javasolja, hogy Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.
3.4    A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Mancsonline Kft. külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).
3.5    A Mancsonline Kft. fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Mancsonline Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
3.6    A Weboldal üzemeltetőjét illeti valamennyi annak külső megjelenésével és tartalmával összefüggő szerzői jog, különösen tekintettel az adatbázisokra, logóra és ábrákra.
3.7    A Weboldalnak a fogyasztókkal (Megrendelőkkel és Felhasználókkal) szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
3.8    A Weboldalon mind a szolgáltatás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.
3.9    A Weboldalra feltöltött profilokat és a gondozók által beállított szolgáltatásokat a Weboldal felhasználói teszik közzé. A Mancsonline Kft. fenntartja a jogot, hogy azokat, beleértve magát a felhasználói profilt, feltöltött anyagait, előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal törölje a rendszeréből.
3.10    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
4    A Mancsonline adatai
Szolgáltató neve:
Mancsonline Kft.
6912 Kövegy, Kossuth Lajos utca 22.
Adószám: 27481217-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-027380
E-mail cím: hello@mancsonline.hu

Tárhely szolgáltató:
wix.com Ltd.
40 Namal Tel Aviv St,. Tel Aviv, Israel
Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolási célból


5    Felhasználói fiók - regisztráció
5.1    Amennyiben valaki megrendelést kíván leadni, bármely a honlapon elérhető szolgáltatásra, lehetősége van a honlapon előzetesen felhasználóként regisztrálni és létrehozni egy felhasználónévvel és jelszóval védett fiókot létrehozni. A megrendeléshez regisztráció nem kötelező.
5.2    Regisztráció során a Felhasználó köteles megadni alábbi adatait és elérhetőségeit:
-    vezetéknév és keresztnév
-    felhasználónév
-    működő e-mailcím
-    jelszó
-    telefonszám
-    lakcím
-    számlázási cím (ennek megadása csak akkor kötelező, ha eltér a lakcímtől).
5.3    Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mailcímre küldött elektronikus levelet küld, a regisztráció visszaigazolása céljából.
5.4    Ha a fenti adatokat nem teljes körűen és hibátlanul adja meg a felhasználó, úgy a regisztrációja vagy rendelése eredménytelen lesz. 
5.5    A regisztráció és a rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni a felhasználó.
5.6    A szolgáltató kizárja bármilyen irányú jogi felelősségét, amennyiben a felhasználó más nevében, illetve más személy adatait felhasználva veszi igénybe szolgáltatásait.
5.7    A Felhasználó köteles titokban tartani a jelszavát, a Piacteret nem terheli semmilyen felelősség az olyan adatvesztésért, jogosulatlan adatfelhasználásért, illetve a Felhasználó személyes adataihoz történő hozzáféréséért, amely amiatt vált lehetségessé, hogy a Felhasználó a jelszava titokban maradása érdekében mulasztott, illetve nem tett meg minden szükséges intézkedést.
5.8    Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a jelen ÁSZF rendelkezéseit, elveit súlyosan megsértették, különösen, ha megsértették a szolgáltató vagy másik felhasználó jó hírnevét, vagy kizárólag negatív értékelést kaptak. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen okból törölt felhasználói regisztrációkhoz köthető IP címről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött újabb regisztrációt előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal törölje.
5.9    Regisztráció meglévő Facebook Fiókkal
Amennyiben a Felhasználó meglévő Facebook Fiókkal regisztrál, úgy elfogadja, hogy a Facebook Fiókjával kapcsolatos egyes adatokat a Facebook üzemeltetője a Szolgáltató részére a Facebook mindenkor érvényes, vonatkozó szabályzatai szerint átadja.
A Facebook hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.
A Felhasználó csak abban az esetben tud Facebook Fiókjával regisztrálni, amennyiben a Facebook Fiókjában az ehhez szükséges jóváhagyásokat a beállítások között megadta. A Szolgáltató ún. „e- mail hash” alkalmazásával azonosítja be a Felhasználót. Ebben az esetben ténylegesen nem kerül a Felhasználó e-mail címe megosztásra a Facebook és a Szolgáltató között, hanem a Szolgáltató által „hash-elt” (tördelt) e-mail címet veti össze a Facebook azzal az adatbázisával, ahol az e-mail címek szintén „hash-elve” vannak. Amennyiben egyezést talál a rendszer, abban az esetben a Facebook kiadja az e-mail címhez tartozó Facebook felhasználói azonosítót a Szolgáltatónak.
5.10    Regisztráció meglévő Google Fiókkal
Amennyiben a Felhasználó meglévő Google Fiókkal regisztrál, úgy elfogadja, hogy a Google Fiókjával kapcsolatos egyes adatokat a Google üzemeltetője a Szolgáltató részére a Google mindenkor érvényes, vonatkozó szabályzatai szerint átadja.
A Google hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el: https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=hu.
A Felhasználó csak abban az esetben tud Google Fiókjával regisztrálni, amennyiben a Google Fiókjában az ehhez szükséges jóváhagyásokat a beállítások között megadta. A Szolgáltató ún. „e- mail hash” alkalmazásával azonosítja be a Felhasználót. Ebben az esetben ténylegesen nem kerül a Felhasználó e-mail címe megosztásra a Google és a Szolgáltató között, hanem a Szolgáltató által „hash-elt” (tördelt) e-mail címet veti össze a Google azzal az adatbázisával, ahol az e-mail címek szintén „hash-elve” vannak. Amennyiben egyezést talál a rendszer, abban az esetben a Google kiadja az e-mail címhez tartozó Google felhasználói azonosítót a Szolgáltatónak.
6    Felhasználói fiók – Szitter profil
6.1    Szitter szolgáltatás nyújtásának feltétele a sikeres Felhasználói regisztráción túl a Szitter Profil létrehozása, amely az alábbiakat jelenti:
-    nyújtott szolgáltatások kiválasztása (Kisállat elszállásolása, Kisállat sétáltatás, Kisállat napközi)
-    minden egyes nyújtott szolgáltatás bruttó díjának meghatározása
-    rövid bemutatkozás, miért az adott Szitter szolgáltatását válasszák
-    szolgáltatási terület kiválasztása egy vagy több irányítószám megadásával
-    Barion tárca létrehozása szükséges, annak érdekében, hogy a honlapon keresztüli, egységes bankkártyás fizetés biztosítva legyen az ügyfelek részére. A Barion-nál történt regisztrációt követően a regisztrált e-mailcímet meg kell adni a Mancsonline-nak. Ez az e-mailcím azonosítja a gondozókat a kifizetések során.
6.2    A profilokban közzétett vállalásokért kizárólag a Felhasználók felelnek, azonban a Mancsonline minden tőle telhetőt megtesz, hogy elkerülje a csalásokat. A Gondozók kijelentik, hogy személyükben nincsen olyan ok, amely a szolgáltatások feltöltését, értékesítését gátolná.
7    Felhasználói fiók – törlés
7.1    A Felhasználó a fiókjának a törlését kérheti.
7.2    Szitter a felhasználói fiókjának a törlését csak akkor kérheti, ha minden vállalt szolgáltatását sikeresen lezárta, azok pénzügyi teljesítése is megtörtént.
7.3    A Felhasználó nem használhatja más személy Felhasználói fiókját. A Felhasználó, amennyiben Felhasználói Fiókja jogosulatlan használatát vagy egyéb, a Felhasználói Fiókkal kapcsolatos biztonsági szabály megszegését észleli, köteles azonnal, írásban értesíteni a Szolgáltatót.
8    Felhasználói fiók – Szitter szolgáltatás szüneteltetése
8.1    A Honlapon a Szabad időpontjaim/Elérési adatok között állítható be, ha a Szitter szolgáltatást ideiglenesen szüneteltetni kívánja, a szüneteltetés alatt a Szitter a kereső felületen nem jelenik meg, foglalási kérést nem lehet részére küldeni.
9    Jelszómódosítás, Elfelejtett jelszó
9.1    Kijelentkezést követően jelszót a Holnap jobb felső sarkában lévő Bejelentkezés gombra kattintva a bejelentkezéskor az 'Elfelejtetted a jelszavadat?' hivatkozásra kattintva lehetséges.
10    A Mancsonline programban történő pontok gyűjtése és beváltása
10.1    Pontok gyűjtése: Pontgyűjtés különböző aktivitások alapján jár, melyre közvetlenül az adott aktivitást követően kerül.
10.2    Pontok beváltása
•    Pontbeváltáshoz regisztrált Mancsonline fiók használata szükséges.
•    A pontok beváltása minden egyes beváltás alkalmával akkor lehetséges, ha az Mancsonline fiókban a https://www.mancsonline.hu/kuponok oldalon meghatározott minimum pont rendelkezésre áll.
•    A pontokat különböző kuponokon keresztül közzétett ajánlatokra lehet beváltani.
Az aktuálisan meghirdetett kuponok a https://www.mancsonline.hu/kuponok oldalon érhetőek el.
A Mancsonline program pontszámítási és pontbeváltási szabályzata innen érhető el.


11    Szolgáltatás díja
11.1    A szitterek az általuk nyújtott szolgáltatás díját saját maguk állítják be, az egyes foglalási kérésének elküldése után a szolgáltatás ára már nem módosítható.
11.2    A felek a tranzakciókat a Honlapon keresztül kezdeményezhetik, de a fizetés a Kisállattartó és a Gondozó között történik meg. A Mancsonline támogatja a folyamatot.
11.3    A Szolgáltató a sikeres tranzakciók után bruttó 17% jutalékot von le tranzakciónként a szolgáltatást nyújtó gondozónak kifizetett összegből.
11.4    A Profil hitelesítésnek és fenntartásának éves díja van, mely 2022.12.01-től 7.990 Ft/profil/év.

A profilok beazonosítása (hitelesítése) videóazonosítással történik.Az azonosítást, azaz hogy hitelesítetté váljon a profil, a Mancsonline fiókból a honlapról lehet elindítani egy előre egyeztetett időpontban. A videóazonosítás megkezdéséhez a Mancsonline fiókban ki kell választani a Személyes adataim menüpontot, ahol az azonosításhoz szükséges minden adatot kitölteni és a mentés/frissít gombra kattintani. Ezt követően egy tájékoztató oldalra navigál a rendszer, melyet követően teljesíthető a Profil hitelesítési díj.

A profil hitelesítési díj ezen az oldalon az 'Azonosítás kérése' gombra kattintva kérhető, ahol a fizetési adatok megadását követően terhelésre került az összeg, mely a hitelesítés dátumától számított 1 évig érvényes, ezt követően megújítható. A megújítás során felülvizsgálatra kerül a profil, mely vonatkozásában a felhasználó különböző tippeket és javaslatokat kap annak érdekében, hogy a profil vonzóbb lehessen a felhasználók számára és versenyképes a többi profillal szemben.
A megújítás nem történik automatikusan, annak lejárata előtt e-mailben értesítjük a felhasználókat.
Ez a díj a beépül a minőségbiztosítási folyamatunkba, mely vissza nem térítendő, egy esetleges 1 éven belüli profiltörlést követően időarányosan sem, valamint akkor sem, ha az azonosítás a felhasználónak felróható módon (pl. helytelen adatok, nem megfelelő technikai körülmények, megtévesztés) nem tudott megvalósulni.

A sikeres fizetést követően bármikor elindítható az időpontfoglalás.

Az alábbi iratokra van szükség:

·       érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány

·       lakcímkártya.

A videoazonosítás során a Személyes adatok lapon történő adatokat hasonlítjuk össze az azonosításhoz szolgáló igazolvány adataival, valamint ellenőrizzük, hogy a szitter profilra feltöltött profilkép megegyezik-e az azonosított személlyel. Ha igen, akkor a profil hitelesítését elvégezzük.

Sikeres profil hitelesítést követően a felhasználóhoz kék jelölőt rendel a rendszer, mely jelöli az azonosítás tényét.


12    Felelősség
12.1    A Szolgáltató nem felelős, az Interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is következtek be, továbbá az Internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami megakadályozza a zavartalan vásárlást.
12.2    A Szolgálató nem vállal garanciát a közzétett szolgáltatások (Kisállat elszállásolása, Kisállat sétáltatás, Kisállat napközi) vagy a gondozók által nyújtott egyéb szolgáltatásoknak a minőségével kapcsolatban vagy a felhasználókkal való interakciók és kapcsolatok vonatkozásában. A Weboldalon megjelenített gondozók nincsenek a Szolgáltató alkalmazásában, sem irányítása vagy ellenőrzése alatt, és a Szitterek saját belátásuk szerint határozzák meg, hogyan és milyen áron nyújtanak kisállat-gondozási szolgáltatásokat. Bár általános útmutatást nyújtunk webhelyünkön a gondozóknak a biztonságról és az állatok gondozásáról, valamint az állattartóknak a gondozók kiválasztásáról és bevonásáról, a Szolgálatató nem alkalmaz, nem javasol és nem támogat gondozókat vagy kisállattulajdonosokat és nem vagyunk felelősek a gondozók vagy Kisállattartók online vagy offline teljesítményéért vagy magatartásáért.
12.3    A feltöltött gondozói profilok mögötti hitelességét telefonos interjúk eszközével ellenőrizzük.
12.4    A Kisállattartók és a Szitterek felelősek kizárólag olyan döntések meghozataláért, amelyek saját maguk és kedvenceik érdekeit szolgálják. Például a Weboldal minden felhasználója felelős saját háziállata oltásának naprakészen tartásáért, és felelősséget nem vállalunk azért, ha valaki nem oltotta be kedvencét.
12.5    A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen követelésért, sérülésért, elvesztésért, kárért, amely az Ön interakcióiból vagy más felhasználókkal folytatott kapcsolataiból és / vagy a gondozók cselekedeteiből és / vagy mulasztásaiból fakad. Az ÁSZF elfogadásával tehát Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az állatgondozási szolgáltatásokkal kapcsolatos károkért (amelyek magukban foglalhatják a háziállat testi sérülését vagy halálát), vagy ennek eredményeként keletkezhetnek.
12.6    A tranzakciók Kisállattartók és Szitterek között zajlanak. A Szolgáltató a kisállat-gondozási szolgáltatók felkutatására és megjelenítésére vállalkozik, valamint a foglalási és a fizetési folyamat megkönnyítésére, de a Weboldalon megkötött összes tranzakció Kisállattartók és Szitterek között zajlik.
13    Foglalások. 
13.1    A Kisállattartók és a Szitterek között akkor jön létre az ügylet a Weboldalon keresztül, amikor mindketten elfogadják a „foglalást”, amely meghatározza az állatgondozási szolgáltatások díját, időtartamát, lemondási szabályzatát és egyéb feltételeit a Szolgáltató által biztosított foglalási mechanizmuson keresztül. Foglalást a Felhasználó úgy kezdeményezheti, hogy kiválasztja a nyújtandó állatgondozási szolgáltatások típusát, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követi. A Kisállattartó a „Foglalás indítása” gombra kattintva fizet a foglalás során összegzett kisállat-gondozási szolgáltatásokért. Minden kérést a fogadó félnek vissza kell igazolnia. A fogadó fél nem köteles elfogadni az Ön (bármely) kérését, és saját belátása szerint bármilyen okból elutasíthatja. A Foglalás visszaigazolásával tudomásul veszi, hogy miután lefoglalta a szolgáltatást vállalja, hogy betartja a Foglalás árát és egyéb feltételeit.
13.2    A Kisállattartók felelősek a gondozók értékeléséért. Kizárólag az Kisállattartók felelnek azért, hogy értékeljék a gondozók alkalmasságát az általuk kínált szolgáltatások vonatkozásában. Az értékelések 5 csillagos skála alapján kerülnek megjelenítésre a gondozói profilokon, melyeket egy teljesített szolgáltatást követően a Kisállattartók értékelhetnek, pár mondatos leírás mellett.
13.3    Tudomásul veszi, hogy bár a Mancsonline korlátozottan ellenőrzi a szolgáltatók profilját, az ilyen átvilágítás korlátozott, és a Mancsonline nem garantálja, hogy ez pontos, teljes, meggyőző vagy naprakész.
13.4    Vészhelyzetek. Javasoljuk, hogy a kisállattulajdonosok adják meg gondozóknak azokat az elérhetőségeket, ahol elérhetik őket vagy ha nem elérhetőek, akkor egy olyan személyeket, akik vészhelyzet esetén értesítendő, abban az esetben, ha szükségessé válik egy kisállat orvosi ellátása. A gondozók megállapodnak abban, hogy haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a háziállattulajdonosokkal vagy a kijelölt személyekkel, amennyiben ilyen gondozásra van szükség.
13.5    A Mancsonline azt javasolja, hogy minden felhasználó rendelkezzen megfelelő biztosítással az állatorvosi ellátás költségeinek fedezésére.

14    Az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés. 
14.1    A Mancsonline szolgáltatás igénybevételével és használatával igazolja, hogy: legalább 18 éves és betartja az Önre vonatkozó összes törvényt és előírást a Mancsonline szolgáltatáson keresztül végzett vagy azzal kapcsolatos tevékenységek során.
14.2    Kisállattulajdonosok számára ez többek között azt jelenti, hogy gondoskodik arról, hogy kedvencei be legyenek oltva és mikrochippel rendelkezzenek a törvények vagy rendeletek előírása szerint és rendelkezzenek megfelelő biztosítással azokra a háziállatokra vonatkozóan, akiknek gondozását a gondozókra bízza.
14.3    A gondozók számára ez többek között azt jelenti, hogy Ön igazolja, hogy jogilag jogosult arra, hogy kisállat-gondozási szolgáltatásokat nyújtson. Kötelező érvényűen betartotta és betartja az Önre vonatkozó összes törvényt és előírást, amelyek szükségesek a törvényes szolgáltatáshoz és hogy az állatgondozási szolgáltatások nyújtásakor betartja a vonatkozó törvényeket.
14.4    Tudomásul veszi, hogy a Mancsonline nem felelős azért, hogy minden felhasználó betartsa a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, és nem vállal felelősséget a felhasználó mulasztásaiért.

15    A Mancsonline szolgáltatás igénybevétele; Felfüggesztés.
15.1    A Mancsonline szolgáltatás használatakor a Felhasználó elfogadja:
•    A Mancsonline Szolgáltatást csak törvényes módon és csak a rendeltetésének megfelelően használja.
•    Ne használja a Mancsonline szolgáltatást, és ne vegye fel a kapcsolatot a Mancsonline szolgáltatás más felhasználóival olyan célokra, amelyek törvényt sértenek.
•    Ne tegyen közzé pornográf, fenyegető, zaklató, sértő vagy rágalmazó tartalmat vagy anyagot, vagy meztelenséget vagy grafikai erőszakot tartalmaz, erőszakra buzdít, szellemi tulajdonjogokat sért, vagy törvényt vagy törvényes jogokat (például magánélethez való jogokat) sért.
15.2    Profilját kizárólag a saját nevében használhatja.
15.3    Ne adjon meg hamis vagy félrevezető információkat a profiljában vagy a Mancsonline Szolgáltatás regisztrációs folyamata során, illetve ne hozzon létre több vagy duplikált fiókot.

16    Adatvédelem 
16.1    A Felhasználó adatainak kezelkésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
16.2    Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


17    Adatvédelem. lást az adatvédelmi tájékoztatót.
17.1    Lehetővé tesszük, hogy szöveget, fényképeket, videókat, áttekintéseket, információkat és anyagokat küldjön vagy töltsön fel a profiljára a Mancsonline Szolgáltatásban vagy promóciós kampányokban.
17.2    Felmentés. A profilneve, a hangja, a képe, a személye, a hasonlósága vagy a teljesítménye bármely tartalmával kapcsolatban, amit feltölt, ezennel lemond és felmenti a Mancsonline-t és felhasználóit bármilyen ismert vagy ismeretlen követeléssel vagy keresettel szemben beleértve a rágalmazás, szerzői jogi védelem alatt megsértése, a magánélet, a nyilvánosság vagy a személyiségi jogainak megsértése, vagy bármilyen hasonló követelés.
17.3    Vélemények. A Mancsonline szolgáltatás lehetővé teheti a felhasználók vagy kedvenceik nyilvános és / vagy privát véleményének gyűjtését. Ön tudomásul veszi, hogy magánjellegű véleményeket is megoszthatnak harmadik felekkel és hogy a Mancsonline nem köteles semmilyen véleményt megőrizni vagy korlátlan ideig tárolni. Ha Ön gondozó, akkor nem vagyunk kötelesek átadni Önnek a Mancsonline Szolgáltatás más felhasználói által benyújtott, Önről szóló vélemények tartalmát, függetlenül attól, hogy a Mancsonline Szolgáltatás fiókjának megszüntetése előtt vagy után történt-e a bejegyzés. Az áttekintések törléséért, nyilvánosságra hozataláért, elvesztéséért vagy módosításáért felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor átvilágítsuk, szerkesszük vagy eltávolítsuk ezeket az értékeléseket a Mancsonline szolgáltatásból.


18    A Mancsonline mindent megtesz annak érdekében, hogy a csalás lehetőségét csökkentse.
18.1    A feltöltött szolgáltatások tulajdonosa minden esetben a felhasználó. Ugyanakkor a Mancsonline fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítson. Felhasználók bejelenthetnek kifogásolható tartalmakat, melyeket a Mancsonline kivizsgál, és megalapozottság esetén eltávolít a piactérről.

19    A foglalás folyamata
A. Szitterek keresése:
19.1    A kisállat tulajdonos kiválasztja a számára megfelelő gondozó profilt, amely részletes adatainak áttekintése után a ’Kapcsolatfelvétel’ gomb megnyomásával kiválasztja az igénybe venni kívánt szolgáltatást, és a szolgáltatás részletes adatait (pl. esedékes dátum). A mentés gombra a szolgáltatási kérés elküldésre kerül a kiválasztott gondozó részére, és egyben betöltésre kerül egy összegző oldal, ahol lehetőség van módosítani a kiválasztott szolgáltatás adatait, vagy a beépített chat funkcióval további fontos információt lehet továbbítani a szitter részére.
Nem regisztrált felhasználónál az összes, a foglaláshoz szükséges adatot meg kell adni a foglalási kérés létrehozásához.
19.2    A foglalási kérés elküldését követően a szitter a kérést el tudja fogadni, vissza tudja utasítani, illetve az adott foglalási kérésen belül további kérdést tehet fel a szolgáltatás pontosítása érdekében.
B. Foglalás kérése:
18.3. A gazdik által feladott Foglalási kérések kiközvetítése:
19.2.1    A kutyatulajdonosok a Mancsonline honlapján keresztül megrendelik a Foglalási kérések szolgáltatást, melyet a választott szolgáltatás időpontjának kiválasztásához képest legkorábban 6 órával előbb tehetnek meg.
19.2.2    A gazdik által rögzített Foglalási kérés adatai alapján kiajánlunk azon Mancsonline szitterek számára, akik mindezeknek a legjobban megfelelnek. Így vehetitek majd fel a kapcsolatot a gazdikkal. A Foglalási kérések a Foglalásaim lapon találhatóak, melyet a Kérések gombra kattintva tudsz lekérdezni.
19.2.3    Itt választhatod ki azt a foglalási kártyát, mely az adatok alapján megtetszik. A foglalás részletei a kártyára kattintva tekintheted meg, mely során a rendszer az Egyeztetések lapra navigál.
19.2.4    Az egyeztetések lapon az Érdekel gombra kattintva veheted magadhoz a foglalási kártyát. Ha ezt megtetted más szitternek már nem jelenik meg. Ekkor léphetsz kapcsolatba a gazdival a részletek egyeztetése érdekében. Ha nem tudnátok megegyezni az Elvetem gombra kattintva tudod elvetni a foglalást, mely újból bekerül a közös listára.

19.3    A gazdik által feladott Foglalási kérések árazása
A gazdik által feladott Foglalási kérések árazása a keresleti és a kínálati oldal vonatkozásában végzett felmérések eredményeképpen került kialakításra, mely az elkészült interjúk alapján standard (nem módosítható) formában foglalható.

A szolgáltatásról bővebb információkat és az aktuális árakat itt lehet megtekinteni.
20    Megrendelés, szerződés létrejötte
20.1    A foglalási kérés Szitter általi visszaigazolása esetén a szolgáltatói szerződés, írásban létrejöttnek minősül.
20.2    Amennyiben a Szitter elfogadja a kérést, akkor a kisállat tulajdonosnak gondoskodnia kell a honlapba épített online bankkártyás fizetési funkciók segítségével a szolgáltatási ellenérték kifizetéséről. A szolgáltatás napját megelőzően kell kifizetni az egyeztetett árat. A Kisállat sétáltatás és Kisállat napközi ellenértékét legfeljebb a szolgáltatás napjától visszafelé számított 17 nappal, míg Kisállat elszállásolásnál 300 nappal korábban lehet kifizetni.
20.3    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. 
20.4    Kisállat sétáltatás és Kisállat napközi szolgáltatás választása esetén a szolgáltatás ellenértéke a Kisállattartók bankkártyáján kerül zárolásra.
20.5    Kisállat elszállásolás szolgáltatás választása esetén a szolgáltatás ellenértéke a Szitter barion számlájára kerül elutalásra, és ott zárolásra kerül.
21    Megrendelés, szerződés lemondása
21.1    3 napon túli lemondás
21.1.1    Főszabályként amennyiben bármelyik fél mondja le a szolgáltatás és a foglalás végdátuma a foglalás dátumához képest 17 napon belüli, a szolgáltatás kezdő napjától visszafelé számított 3 napon túli lemondás jutalékmentes.
21.1.2    Ha a foglalás végdátuma a foglalás dátumához képest 17 napon túli, akkor bármelyik fél lemondása esetén a fizetés szolgáltatás jellegzetességéből adódóan 2 %-os díjat számít fel a fizetési szolgáltató, mely a fizető felet terheli. Ezekben az esetekben a Foglalás indítása gomb felet megjelenik egy emlékeztető üzenet.
A 17 napon túli foglalás Foglalás indítása csak a szitter visszaigazolását követően indítható. Ha a díj kapcsán vita merül fel azt a feleknek egymás között kell rendezniük.

21.2    3 napon belüli lemondás
21.2.1    A Kisállattartó lemondása esetén, ha a szolgáltatás és a foglalás végdátuma a foglalás dátumához képest 17 napon belüli a szolgáltatás kezdő napjától visszafelé számított 3 napon belüli lemondás esetén a Szolgáltatónak fizetendő 17%-os jutalékkal csökkentett összeg jár vissza a Kisállattartóknak.
21.2.2    A Szitter lemondása esetén, ha a szolgáltatás és a foglalás végdátuma a foglalás dátumához képest 17 napon belüli a szolgáltatás kezdő napjától visszafelé számított 3 napon belüli lemondás esetén, akkor a gazdinak a teljes összeg visszajár, és ezen felül a Szitternek gondoskodnia kell a szolgáltatási összeg 17%-ának megfelelő jutalék Szolgáltató részére történő megfizetéséről a Szolgáltató Barion számlájára.

21.2.3    Ha a foglalás végdátuma a foglalás dátumához képest 17 napon túli, akkor bármelyik fél lemondása esetén a fizetés szolgáltatás jellegzetességéből adódóan 2 %-os díjat számít fel a fizetési szolgáltató, mely a fizető felet terheli, és ezen felül a Szitternek gondoskodnia kell a szolgáltatási összeg 15%-ának megfelelő jutalék Szolgáltató részére történő megfizetéséről a Szolgáltató Barion számlájára. Ezekben az esetekben a Foglalás indítása gomb felet megjelenik egy emlékeztető üzenet.
A 17 napon túli foglalás Foglalás indítása csak a szitter visszaigazolását követően indítható. Ha a díj kapcsán vita merül fel azt a feleknek egymás között kell rendezniük.

21.2.4    Amennyiben a szolgáltatást a Szitter mondja le, ám a Szolgáltatónak 7 naptári napon belül nem utalja el a szolgáltatási díj jutalékát, a Szolgáltató jogosult a Szitter Profiljának felfüggesztérésre, ezáltal kizárva a Szittert abból, hogy profilja kereső felületen megjelenhessen, illetve újabb foglalási kérést tudjanak részére küldeni.

22    A szolgáltatás megvalósulása
22.1    A szolgáltatás megvalósulása esetén a szolgáltatás záró napjának 24:00 órától számított 2 naptári napon belül kell a Kisállattartónak visszaigazolni a szolgáltatás megfelelő minőségben történő megvalósulását. Ha ezalatt a 2 nap alatt nem történik visszaigazolás vagy kifogás a szolgáltatással kapcsolatban a rendszer automatikusan visszaigazolja szolgáltatást. Zárolás esetében ekkor a teljes összeg átutalásra kerül a Szitter Barion számlájára, ahonnan a jutalék azonnal továbbutalásra kerül a Szolgáltató részére, míg fedezetbe foglalás esetén a Szitter számláján a zárolás feloldásra kerül, és ezzel párhuzamosan a Szolgáltató részére elutalásra kerül a jutalék, ezzel együtt levonásra kerül a rendszerhasználati díj.
22.2    A Szolgáltató a részére fizetett jutalékról a vonatkozó törvényeknek megfelelő tartalommal és határidővel számlát állít ki a Szitter részére.
23    A szolgáltatás meghiúsulása
23.1    Amennyiben a szolgáltatás megvalósulása vonatkozásában kifogással és a Kisállattartó, akkor ennek kivizsgálását követően a bankkártyás zárolás feloldásra kerül, azaz a Szitter barion számlájára nem kerül elutalásra az egyeztetett ár. Fedezetbe foglalás esetén, azaz Kisállat elszállásolás esetében a Szitter számláján a zárolt összeg feloldásra és a Kisállattartó részére visszautalásra kerül.
23.2    A Szitternek gondoskodnia kell a megvalósult szerződéskötés után járó jutalék összegének (17%) a Szolgáltató részére történő átutalásáról.
24    Késedelmi díjak és pótdíjak.
24.1    A Kisállattartó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem veszi át Kedvencét a megállapított szolgáltatási időszak végén, akkor további szolgálati időért arányosan fizetnie kell.
25    Lemondási szabályok:
25.1    Ha a Szitter mondja le a szolgáltatást, akkor Ő minden megkezdett napért teljes díjra jogosult, ezután díjazás nem illeti meg.
25.2    Általános lemondási feltételek. Ha törölni kíván egy foglalást, akkor ehhez a Weboldalon elérhető mechanizmusokat kell használnia. 
25.3    A Szitter fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
26    Fizetési módok
26.1    A vásárlás (Megrendelő nyilatkozata) Szolgáltatást nyújtó ellenkező érvényű visszaigazolásának hiányában minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!
26.2    A vásárlás minden esetben a honlapon keresztül, bankkártyás fizetéssel történik.
26.3    A Szitter kijelenti, hogy rendelkezik azon ismeretekkel és rendelkezik vagy biztosítani tudja azon technikai feltételeket, melyek a távszámla nyomtatásához szükségesek.
27    Szolgáltatási feltételek
27.1    A szolgáltatás a Gondozó és Megrendelő előzetes egyeztetései szerinti helyen és időben hajtandó végre.
27.2    Arra az esetre, ha a visszaigazolásban Gondozó által megjelölt időszakban a Megrendelő nem tud jelen lenni más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett az átadásra.
27.3    Abban az esetben, ha a cím vagy a foglalással kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, az Gondozó a Weboldalba épített Chat segítségével, vagy telefonon egyeztet a Megrendelővel.
27.4    A Gondozó fenntartja a jogot, hogy a rendszer egyértelmű meghibásodása esetén egyedi árakat alkalmazzon, valamint egyedi kedvezményeket szabjon a Megrendelőnek.
28    Vásárlástól való elállási jog 
28.1    Megrendelése során a Megrendelő a Gondozó történő egyeztetésének megfelelően élhet elállási jogától, melynek feltételeiben mindenképp a Ptk. rendelkezései irányadók.
28.2    A Megrendelő elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
28.3    A Megrendelőnek elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül elektronikus úton elküldi a Mancsonline-nak. A nyilatkozat kizárólag e-mailben történhet.
28.4    A Megrendelő abban az esetben gyakorolja időben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el az elállási nyilatkozatát.
28.5    A szolgáltatás visszavételét, illetve a bruttó ár visszafizetését a felek az erre szolgáló űrlap kitöltésével jelzik.
28.6    Nemteljesítés esetén a szolgáltatás vételára visszajár a Megrendelőnek.
28.7    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

29    Garanciák
Egyedi garanciák biztosításáról Felek egyedileg dönthetnek.

30    Panaszkezelés
30.1    A Szolgáltató célja, hogy valamennyi foglalást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Szolgáltató adatainál, fent rögzített e-mail címére, vagy a honlapon keresztül is közölheti.
30.2    A Feleknek a Szolgáltató beavatkozása nélkül kell megegyezésre jutniuk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Szolgáltató jogosult egyedi döntés meghozására jelen Szerződés fentebbi pontjainak figyelembe vételével.
30.3    A Szolgáltató, mint portál nem vállal felelősséget a rajta keresztül megvalósuló jogügyletekért, azon ügyletek, mint természetes személyek közötti tranzakciók értelmezendőek. Ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ezen ügyletek tisztaságát szavatolja.
30.4    A felhasználó a szolgáltatás során esetlegesen felmerülő, szolgáltatóhoz kapcsolódó panaszait a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

30.5    A panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

30.6    A Szolgáltató a panaszkezelés során a felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a GDPR és a Szolgáltató Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Jogorvoslat
30.7    Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
30.8    Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető, cím: 1088 Budapest József krt. 6.
30.9    A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: jarasinfo.gov.hu
30.10    Panasz esetén lehetősége van a felhasználónak békéltető testülethez fordulni:
30.11    Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: (1) 488-2131, bekelteto.testulet@bkik.hu)
30.12    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
30.13    A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szabályai szerint.
30.14    A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (30) 683-5969, Honlap: http://www.naih.hu) felé teheti meg.

 

 

31    Adatvédelem
31.1    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében a Mancsonline Adatkezelési Tájékoztató aloldalán teszi közzé adatkezelési tájékoztatóját.
32    Vegyes rendelkezések
32.1    Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
32.2    Amennyiben Mancsonline az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Mancsonline egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
32.3    Gondozó és Megrendelő, valamint a Mancsonline vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
32.4    Szerzői jog megsértése.
32.5    Ha jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a Weboldalon közzétett tartalom megsértette a szerzői joggal védett művét, kérjük, küldje el írásbeli értesítését.
32.6    Harmadik fél szolgáltatásai, linkek. A Weboldal tartalmazhat linkeket harmadik felek webhelyeire vagy erőforrásaira. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak vagy erőforrások elérhetőségéért vagy pontosságáért vagy az ilyen weboldalakon vagy forrásokban található vagy azokról elérhető tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért.
32.7    Szellemi tulajdon.
32.8    A hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Szolgáltató semmilyen esetben sem felel Önnek semmilyen közvetett, különleges, véletlenszerű vagy egyéb kárért, üzleti veszteségért vagy nyereség, bevétel, szerződés, adat, vállalati érték vagy egyéb veszteségért.
32.9    A szolgáltatóval vagy háziállattulajdonossal való jogvita esetén vállalja, hogy felmenti a Szolgáltatót mindenféle ismert vagy ismeretlen igény vagy kár alól.
32.10    A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et tárolja le a saját számítógépén, hogy a feltételek utóbb az ÁSZF esetleges időközbeni módosítása esetén is hozzáférhetők legyenek.
32.11    A Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatban kérdéseivel vagy aggályaival keresse fel a Weboldal súgóját, vagy vegye fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Jelen dokumentáció 2022.11.14.-én került közzétételre, és a visszavonásáig hatályos

bottom of page